Tidligere deltagere og vinnere: 2013

5. til 7. klasse

1. plass

Rustad skole 5. trinn: Østensjøvannet - Det virkelig LEVENDE vannet. Lærer Anders Aspen

2. plass

Rustad skole 6. trinn: Ljanselva: Vannkraft og kulturminner. Lærer Ingunn Steinbakken

3. plass

Skui skole: Kan laks og ørret trives i elva vår? Lærer Siri Lundegaard

Bærum Montessoriskole: Livet i Skallumbekken og kulturhistorie. Lærer Karianne Mortensen