Skolekonkurranser

Prosjektet Levende Vassdrag startet i 2011 med konkurransen Lysakervassdragsprisen. Konkurransen var for grunnskoler som har Lysakervassdraget som sitt nærområde. Finalen ble holdt i Oslo Rådhus.  150 elever fra fem skoler deltok. I 2012 ble konkurransen utvidet til å omfatte grunnskolene i  Bærum og Oslo. Også denne gangen ble finalen arrangert i Oslo Rådhus. 250 elever fra syv skoler deltok. 2013-finalen ble holdt i Bærum Rådhus. Åtte skoler hadde levert inn 13 prosjektoppgaver. 140 elever, lærere, sponsorer og inviterte gjester deltok. Finalen i 2015 ble holdt i Oslo Rådhus. Over 130 elever fra fem skoler, lærere, sponsorer og inviterte gjester deltok.

Under finalene presenterte klassene sine prosjektoppgaver. En jury valgte ut klassene som skulle få første- og andrepremier. Valget ble basert på en rekke kriterier som lærerne hadde fått på forhånd. Klassene som kom på første og andre plass fikk penge- og gjenstandspremier. Alle deltakerne fikk diplomer. Lærerne fikk diplomer, lommelykter og  kikkerter.

Levende Vassdrag arrangerte lærerkurs forut for alle konkurransene. Vi vil anbefale at flere arrangerer konkurranser – enten mellom klasser og trinn, eller mellom andre skoler. Det er morsomt, og fremmer interessene for vassdrag og miljøet! Her kan du se noen av besvarelsene som ble levert inn fra skoler i Oslo og Bærum.

Levende Vassdrag har utviklet seg fra å være en skolekonkurranse til å omfatte aktiviteter om vann og vassdrag for skoler over hele landet.

Se flere bidrag