Lærerkurs og undervisning med elever

Oslo Elveforum og Oslofjordens Friluftsråd inviterer alle skoler i Oslo til å delta i et forskningsoppdrag for bedring av vannmiljøet i Oslo og vi håper skolene vil være med å bidra med lokalkunnskapen fra sitt nærområde. Bli med å registrer vannkvalitet, vannstandsmålinger, forsøpling og biologisk mangfold i og langs vassdraget ditt!

Er du interessert?

Send en melding til post@levendevassdrag.no!

Skoler som vi har et samarbeid med i 2016:

  • Vindern skole
  • Skøyen skole
  • Nordberg skole
  • Nordstrand  skole (AKS)
  • Nordtvedt skole
  • Uranienborg skole

Kurs 2017

Her vil det snart komme informasjon om fremtidig kurs holdt i regi av levendevassdrag.