Forskning og forvaltning

Her vil det i nærmeste fremtid komme mer informasjon om det pågående arbeidet med forskning og forvaltning av vassdragene i Norge.

Forskning og forvaltning