Om Levende Vassdrag

Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om vann og vassdrag for grunnskoler og videregående skoler. Her finner du undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser og forskningsoppgaver, og informasjon om elveadopsjon.

Prosjektet har fått midler fra «Den naturlige skolesekken» og Sparebankstiftelsen DNB.

Levende Vassdrag skal være til nytte for skoler over hele landet. Vi vil legge inn undervisningsstoff og utvikle nettsidene i samarbeid med interesserte skoler.

Levende Vassdrag er utviklet i samarbeid med Oslo Elveforum, Bærum Elveforum og Asker Elveforum, samt Oslofjordens Friluftsråd.

Beskrivelser av vassdragene våre finner du på hjemmesidene til Oslo Elveforum, Bærum Elveforum og Asker Elveforum. Her finner du også faktaark for enkelte elve- og bekkestrekninger.