Om Levende Vassdrag

Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om vann og vassdrag for grunnskoler og videregående skoler. Her finner du undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser og forskningsoppgaver, og informasjon om elveadopsjon.

Prosjektet har fått midler fra «Den naturlige skolesekken» og Sparebankstiftelsen DNB.

Levende Vassdrag skal være til nytte for skoler over hele landet. Vi vil legge inn undervisningsstoff og utvikle nettsidene i samarbeid med interesserte skoler. Kontakt oss gjerne, se kontaktinformasjon under Om oss/kontakt.

Feltundersøkelser

Oslo Elveforum og Oslofjordens Friluftsråd inviterer alle skoler i Oslo til å delta i et forskningsoppdrag for bedring av vannmiljøet i Oslo og vi håper skolene vil være med å bidra med lokalkunnskapen fra sitt nærområde. Bli med å registrer vannkvalitet, vannstandsmålinger, forsøpling og biologisk mangfold i og langs vassdraget ditt!
les mer

Undervisning

Her finner du en rekke ulike undervisningsopplegg knyttet til vann og vassdrag. Undervisningsoppleggene er systematisert etter fag og trinn. Du vil også finne informasjon og lenker til kart over vassdragene i Oslo.
les mer

Elveadopsjon

Vil skolen din adoptere en bekk eller elvestrekning?
les mer