Om Levende Vassdrag

Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om vann og vassdrag for barne- og ungdomsskolene i Oslo og Bærum . Her finner du informasjon om elvene, undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser, forskningsoppaver og elveadopsjon, og om hvordan du kan delta i skolekonkurransen.

Prosjektet har fått midler fra «Den naturlige skolesekken» og Sparebankstiftelsen DNB

Les mer

Feltundersøkelser

Oslo Elveforum og Oslofjordens Friluftsråd inviterer alle skoler i Oslo til å delta i et forskningsoppdrag for bedring av vannmiljøet i Oslo og vi håper skolene vil være med å bidra med lokalkunnskapen fra sitt nærområde. Bli med å registrer vannkvalitet, vannstandsmålinger, forsøpling og biologisk mangfold i og langs vassdraget ditt!
les mer

Undervisning

Her finner du en rekke ulike undervisningsopplegg knyttet til vann og vassdrag. Undervisningsoppleggene er systematisert etter fag og trinn. Du vil også finne informasjon og lenker til kart over vassdragene i Oslo.
les mer

Elveadopsjon

Vil skolen din adoptere en bekk eller elvestrekning?
les mer